دامنه های ایران زیر نظر سازمان ثبت دانشهای بنیادی (IRNIC) به ثبت می رسند.

IRNIC برای ثبت دامنه بر اساس نوع مالکیت و زمینه فعالیت پسوند های خاص را اعلام نموده است.

 

پسوند دامنه های ايرانی مي باشد و ثبت آن توسط افرادی كه رسما مقيم ايران هستند، انجام مي شود.
اين پسوند مخصوص سازمانها و شركتهاي غير دولتي مي باشد. شركت هاي متقاضي اين پسوند بايد دارای شرکت ثبت شده باشند.
اين دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد.
اين پسوند مختص براي مدارس، موسسات آموزشی و ساير سازمانهاي آكادميك تحت مجوز وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.
اين دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.
عموميت اين پسوند براي بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه ها و سازمانهاي زيرمجموعه قواي مجريه، مقننه و قضاييه جمهوري اسلامي ايران بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.
پسوندي براي انجمن های علمی، سازمانهاي غير انتفاعي رسمي و موسسات بين المللی ثبت شده كه دولت ايران يا يكي از موسسات آن عضو آنهاست و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.
كاربرد اين پسوند براي اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی مي باشد.

ثبت دامنه های ایران در کرمانشاه و تهران و سنندج صورت می پذیرد

ما عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هستیم

Copyright Tam-Web.ir All right Reserved 2013

تماس با ما

ایمیل:manigroup.net@gmail.com

تهران : 66484153

کرمانشاه : 7239726

سنندج : 3245191